ข่าวสาร
06 เมษายน 2024

ปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตกาจมน้ำ ปี 2567

05 เมษายน 2024

กติกาว่ายน้ำฉบับแปลภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2568

29 กุมภาพันธ์ 2024

เริ่มแล้ว...โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567

05 กุมภาพันธ์ 2024

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ รายการ 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023

28 ธันวาคม 2023

ประกาศรายชื่อและการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ BIMSTEC YOUTH WATER SPORTS

27 ธันวาคม 2023

การคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ BIMSTEC YOUTH WATER SPORTS

25 ธันวาคม 2023

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 11th Asian Age Group Swimming Championships 2023 เพิ่มเติม

14 ธันวาคม 2023

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำ รายการ World Aquatics Championships - Doha 2024

13 ธันวาคม 2023

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 11th Asian Age Group Swimming Championships 2023

10 ตุลาคม 2023

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย - World Aquatics 2023

19 กันยายน 2023

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

08 สิงหาคม 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำ SEA Age 2023

17 กรกฎาคม 2023

เกณฑ์การคัดเลือก OLYMPIC GAMES 2024

08 มิถุนายน 2023

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอน Asian Age 2023

06 มิถุนายน 2023

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขัน 19th Asian Games 2022

31 พฤษภาคม 2023

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่ รายการ World Aquatics Junior Swimming Championships 2023

31 พฤษภาคม 2023

สรุปเนื้อหาโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำฯ รุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 1)

24 มีนาคม 2023

กติกากีฬาว่ายน้ำ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ประจำปี 2566