ประวัติความเป็นมา/สัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมา/สัญลักษณ์


  สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนสมาคมต่อกรมตำรวจเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมว่ายน้ำฯคนแรกคือ พลเรือโท สวัสดิ์ ภูติอนันต์ ร.น. ในปีเดียวกันนี้สมาคมว่ายน้ำฯได้เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติในปี พ.ศ. 2504 ท่านอธิบดีกรมพลศึกษา นายกอง วิสุทธารมณ์ ได้ส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานการก่อสร้างสระว่ายน้ำและการพลศึกษา ณ ประเทศฟิลิปปินส์ , ฮ่องกง , ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้สร้างสระว่ายน้ำขนาดเท่ามาตรฐานสากลของกีฬาโอลิมปิก โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณสร้าง 10 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ขนาดความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 2 เมตร มีลู่ว่าย 9 ลู่ เปิดใช้ในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2506 เรียกว่า สระว่ายน้ำโอลิมปิก (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสระว่ายน้ำวิสุทธารามย์) เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถานแต่ นายกอง วิสุทธารมณ์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ริเริ่มจัดสร้างขึ้น


  ในปี พ.ศ. 2548 สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย” ชื่อย่อ ส.ว.ท. ชื่อภาษาอังกฤษ THAILAND SWIMMING ASSOCIATION ชื่อย่อนั่นก็คือ "TASA" สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น กีฬาว่ายน้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ แบบสวยงาม ทั้งสระที่มีขนาด 50 เมตร และสระที่มีขนาด 25 เมตร ที่นิยมจัดการแข่งขันส่วนระดับนานาชาติก็มีการจัดการแข่งขันในระดับซีเกมส์ เอเชียเกมส์ โอลิมปิค ชิงแชมป์โลก ระดับเยาวชนก็มีรายการซีเอจกรุ๊ป เอเชียเอจกรุ๊ป กีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเอเซียน เป็นต้น ในปัจจุบันกีฬาว่ายน้ำในประเทศไทยได้รับความสนใจจามประชาชนมากยิ่งขึ้น และที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุกีฬาว่ายน้ำไว้ในหลักสูตรเกือบทุกระดับ บางโรงเรียนได้บรรจุไว้ในกีฬาพละศึกษษทั้งระดับประถม ไปจนถึงมัธยม มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตลอดทั้งปี บรรจุลงในการแข่งขันระดับประเทศ คือ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ทั้งสระ 50 เมตร สระ 25 เมตร ดังนั้น จึงเป็นการดีที่ได้เรียนกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กจะทำให้เด็กๆ มีกรเอาตัวรอดจาดอันตรายทางน้ำได้ เช่น การจมน้ำ


  ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย” เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า ส.ว.ท. ชื่อภาษาอังกฤษ THAILAND SWIMMING ASSOCIATION ชื่อย่อนั่นก็คือ TSA ซึ่งในปัจจุบันได้มีกีฬาเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น กีฬาว่ายน้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาโปโลน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ กีฬาว่ายน้ำมาราธอน และกีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์

สัญลักษณ์


สัญลักษณ์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

มีลักษณะเป็นรูป “คล้ายรมยตาล” ถือดอกบัว ๓ ดอก

อยู่ภายในวงกลม เบื้องล่างวงกลม ภาษาไทยใช้อักษรย่อ “ส.ว.ท.” ซึ่งย่อมาจาก

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โค้งตามวงกลม และภาษาอังกฤษใช้อักษรย่อ

"TSA" ซึ่งย่อมาจาก "Thailand Swimming Association" โค้งตามวงกลม