องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2567 ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

×