การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ "มหาวิทยาลัยราชภัฎเตรียมชิงแชมป์ประเทศไทย"

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ "มหาวิทยาลัยราชภัฎเตรียมชิงแชมป์ประเทศไทย"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ "มหาวิทยาลัยราชภัฎเตรียมชิงแชมป์ประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิิทยาเขตบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

×